Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Herom må henvises til X. discurs, se navnlig note h. - I Falsters eget exemplar af bogen er i marginen tilskrevet: Lactantii Platoniséren, se Om Socratis Gud p. m. 4 ... -