Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Lib. III, C. XVI, Art. 3. - Det er Christian 5.s Danske Lov, som F. her citerer i Peder Højelses 331 latinske oversættelse, jfr. note b til VI. discurs. - I Falsters eget exemplar af bogen er her tilskrevet i marginen: NB. Strabo L. XV p. m. 1024 et not. n. 5. - NB. Frodes Lov hos Saxonem V Bog, p. m...., hvilken tilstod Kvinderne fri Raadighed over deres Giftermaal, paa det de ej skulde tvinges til Bryllup, etc. - Om Strabo se XIV. discurs note t. - Det er meget sjældent, at Falster citerer Sakses Danmarkskrønike.