Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Falsters udtryk sigter til den almindelige tiltaleform til det romerske senat: patres conscripti, d.v.s. fædre, tilforordnede. - novis repentinis er i Falsters eget exemplar af bogen rettet til novis et repentinis.