Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

q) L. IX, p. 768. - Om geografen Strabon se XIV. discurs note t. - Citatet anføres på Græsk og oversættes på Latin; oversættelsen er iøvrigt ikke helt rigtig; der står på Græsk: »Præst er den mest hædrede mand næst efter kongen, og han forestår tempel j ord en, vidtstrakt og folkerig, både den selv og tempeltjenerne.« - Albanerne er indbyggerne i Roms moderstad Alba longa.