Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

v) De stud. Leg. c. VI, § 2, p. m. 31. - Om Maimonides se note p til XXII. discurs.