Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Cat. c. 55. - Om Sallust og hans skrift om Catilina se XI. discurs note 1. - Falster har iøvrigt ikke ret i at betragte soldaterne som de egentlige bødler; med udtrykket fuldbyrdere af dødsstraf (rerum capitalium vindices) tænkes der sikkert på virkelige bødler.