Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Falster anfører her en række forvredne og tildels ganske meningsløse ord med latinsk klingende former og endelser, som i forskellige af Datidens filosofiske latinske skrifter bruges til at betegne de forskellige slutningsformer (syllogismer). I modsætning til de umiddelbart foregående nylavede latinske filosofiske kunstord, der er oversatte ved tilsvarende danske, har oversætteren ladet disse barbariske navne for syllogismer stå uforandrede, da de er uoversættelige i deres meningsløshed. Jfr. om flere af dem N. M. Petersen, Bidr. t. d. danske Litt.s Hist. III s. 159 f.; Walch, Philosophisches Lexicon (Lpz. 1740) sp. 2499.