Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

Ey blaae vil han sige! -
Bort med hans Brunetter! - min kiære Monfrère
Jeg veed dog, at blaae skulle Øynene være!