Drachmann, Holger Uddrag fra En Overkomplet

Udgiveren kan heller ikke være enig med Johan Fjord Jensen, når denne i sin bog Turgenjev i dansk åndsliv (1961) hævder, at En Overkomplet virker som »en lang parafrase over turgenjevske stemninger, følelser, karaktertemaer mv. At den ikke kan være skabt uden kendskab til disse, er næsten lige så sikkert som Drachmanns benægtelse heraf«.