Dalgas, Ernesto Dommedags Bog

8. Tekstkritik

Grundlaget for teksten i denne udgave er 1. udgaven, der følges overalt undtagen i de nedenfor nævnte tilfælde. Dette til trods for, at teksten i kraft af sin særlige tilblivelseshistorie kunne indbyde til en normalisering i retning af den, der blev foretaget ved udgivelsen i 1965, hvor der foretoges ændringer, der i indledningen er beskrevet således: »trykfejlene er rettet, en konsekvent ortografi søgt gennemført og ordstillingen i en række tilfælde, der bærer præg af hastig diktat, normaliseret«.

Denne udgave rummer altså en lang række inkonsekvenser i stavning og interpunktion, da der ikke foreligger manuskript fra Dalgas' hånd til at instituere nogen konsekvens. Blot er oplagte fejl, som kan forstyrre læserens tilegnelse af teksten, rettet i denne udgave, der således også i sin ydre sproglige dragt bærer præg af værkets særegne tilblivelseshistorie.

Følgende steder er rettet:

  Indhold:

 • s. 7,26 (Side 101-122) fjernet
 • 8,30-31 de (...) Verdensherskere (lt) den (...) Verdenshersker
 • 17,9 Abhidharma (lt) Abbidharma
 • 24,19 det (lt) de
 • 32,20 deus (lt) dens
 • 34,6 Syllogismer (lt) Lyllogismer
 • 37,7 Katalepsis (lt) Patalepsis
 • 39,33 Fluorescens (lt) Fluoressens
 • 44,21 Tornene (lt) Tonerne
 • 45,9 Bohmes (lt) Bøhmes
 • 45,15 Vafthrudne (lt) Varthrudne
 • 48,19 onde. (lt) onde,
 • 50,11 Vildgaster (lt) Vildgasser
 • 52,25 trende (lt) tvende
 • 364
 • 53,4 Skumbobler (lt) Skumboble
 • 57,14 Trappistens (lt) Trapistens
 • 62,30 vover mig ind (lt) vover mig
 • 64,24-25 mit - (lt) mit,
 • 65,16 æterni (lt) æterna
 • 66,20 Bohme (lt) Bøhme
 • 70,11 Kempis' (lt) Kempis
 • 74,4 (Side 101-122) fjernet
 • 88,24 Böhme (lt) Bøhme
 • 95,20 Böhme (lt) Bøhme
 • 96,8 Da (lt) da
 • 100,32 Sæbeboble (lt) Sæbleboble
 • 101,19 Refleksionen (lt) Rejlektionen
 • 154,25 mundus! (lt) mundusl«
 • 166,26 »Evig (lt) Evig
 • 176,19 Intuitionen (lt) Intuisionen
 • 178,17 Intuition (lt) Intuision
 • 178,22 Plotinus (lt) Plutinus
 • 192,14 verso (lt) versa
 • 194,3 hans (lt) han
 • 211,2 Fjerne (lt) fjerne
 • 214,21 »Tiden... Oprør!« (lt) Tiden ... Oprør
 • 221,20 Af(lt)At
 • 221,26 Malstrøm (lt) Malmstrøm
 • 234,10 Kor; (lt) Kor
 • 235,35 Verdensbygmesteren? (lt) Verdensbygmesteren
 • 237,4-5 de (...) Verdensherskere (lt) den (...) Verdenshersker
 • 280,5 Ja« (lt) »Ja«
 • 282,14 dets (lt) dens -
 • 290,1 Tunge (lt) Tone
 • 294,13 Universet: »Hans (lt) Universet. Hans
 • 294.22 Sjæl« (lt) Sjæl
 • 294.23 hans Luesværd (lt) Luesværd
 • 313,14 Omnes (lt) Omnas
 • 320,33 Residentskabet (lt) Residensskabet
 • 332,18 Intuition (lt) Intuision