Claussen, Sophus Antonius i Paris

Danske Klassikere

I hvert bind: kritisk udgivet tekst, efterskrift og noter.
Det første sidetal gælder værket, det andet udgiverens arbejde.
Priser efter omfang fra 75 til 95 kr.; enkelte 125 kr.

JOHANNES EWALD: Hen Panthakaks Historie. Levnet og Meeninger (1770erne) ved Johnny Kondrup · 155 + 55 s.

B.S. INGEMANN: Fjorten Eventyr og Fortællinger (1820-1864) ved Marita Akhøj Nielsen · 219 + 40 s.

B.S. INGEMANN: Valdemar Seier (1826) ved Marita Akhøj Nielsen · 502 + 56 s.

H.C. ANDERSEN: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829) ved Johan de Mylius · 100 + 56 s.

H.C. ANDERSEN: Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitzetc. etc. i Sommeren 1831 (1831) ved Johan de Mylius · 134 + 42 s.

THOMASINE GYLLEMBOURG: Drøm og Virkelighed (1833) To Tidsaldre (1845) ved Anne Mane Mai og Anni Broue · 230 + 38 s.

H.C. ANDERSEN: Improvisatoren (1835) ved Mogens Brøndsted · 296 + 34 s.

H.C. ANDERSEN: O.T. (1836) ved Mogens Brøndsted · 260 + 24 s.

H.C. ANDERSEN: Kun en Spillemand (1837) ved Mogens Brøndsted · 274 + 36 s.

J.L. HEIBERG: Nye Digte (1841) ved Klaus P. Mortensen · 136 + 41 s.

SØREN KIERKEGAARD: Fire Værker. (Frygt og Bæven, Sygdommen til Døden samt taler) (1843-49) ved Lars Petersen og Merete Jørgensen · 310 + 78 s.

HANS EGEDE SCHACK: Phantasteme (1857). Privatkomedien (o. 1854) ved Jens Kr. Andersen · 280 + 54 s.

M.A. GOLDSCHMIDT: Arvingen (1865) ved Johnny Kondrup · 209 + 55 s.

VILHELM BERGSØE: Fra Piazza del Popolo (1867/76), tre bind ved Flemming Conrad og Lars Rømhild · 539 + 113 s.

HOLGER DRACHMANN: En Overkomplet (1876) ved Aage Schiøttz-Christensen · 228 + 42 s.