Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Og hun begyndte at tænke paa, hvorledes hun skulde skaffe sig Morfin. Hun havde mange Planer - vilde bestikke en Læge, skaffe sig Vædsken fra Apotekeren paa deres Gods . . . Men hun forkastede det. Hun vilde ikke have Medvidere.