Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Hun skælvede ved at høre en Støi paa Gangen, og hun tog Albumet, Portrættet sad deri . . . Hun tog det ud. Ved Siden af Albumet laa en Stump af en Cigaret. Han havde maaske glemt den der, da han gik i Seng. Hun tog den og gemte den.