Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Da vi længe nok havde betragtet alle disse Seeværdigheder begyndte vi vor nye Stigen. Paa en fast uendelig aaben Vindeltrappe, 297 i een af de fire hule giennembrudte Piller, arbeidede vi os saa at sige giennem Luften op til Spiirfoden, hvor vi fra en Altan nedskuede paa den betydelig dybere siunkne Stad. Udentvivl ere disse fire, fritstaaende, aabne Altaner de høieste paa Jorden. Husene dernede saae her ud som Korthuse, og Menneskene, som Myrer. Dette Standpunkt er gemeenligen Taarnbestigernes Non plus ultra. Noget oven over er et prægtigt Gallerie rundt om Foden af Spiiret.