Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Underlige, rædselfulde, himmelfarende Følelse! Nei! aldrig fornam jeg saa vældigt det Høie! Sandser jeg endnu? Jeg seer intet! jeg hører intet! jeg fornemmer intet! jeg berører intet! Alt er tomt omkring mig - alt et uendeligt Rum, et ufatteligt Øde... Gud!... Gud! - ja her vilde Spotteren selv andægtigen udraabe: Gud! - Dit Navn toner fuldest i Taushed! din Almagt er vældigst i Tomhed! og hvor intet er, Høie! er du!...