Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Sandsers Qval, som Aanden fryder!
Rædsel, som mig Mod indgyder!
Fare! som betrygger mig!
Kan en Traad, som Hendelse kun tvinder,
Som den blinde Skiebne sammenspinder -
Kan et Væsen, som i Støv forsvinder,
Føle dig?
Nei!, hvor Sandserne kun Ophør ændse,
Hvor Naturens Skabning ligger Liig,
Her, paa Livets og paa Dødens Grændse,
Blotte Støv! ophøiet over dig,
Føler jeg mig tryg i Skrækkens Svimmel,
Drømmer jeg mig ind i evig Himmel -
Thi jeg er udødelig!