Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Hvilken Forskiæl paa denne, og den tydske Befordring! Og dog ere Elsasserne kun halve Franske.