Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

hierosolymitansk jerusalemsk