Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Baggesens egen rejse foregik på jorden - efter bogens titel gennem Tyskland til Schweiz - og ganske ofte over jorden, eller rigtigst: i en indre verden, som blev givet udvortes tilværelse, sådan som Baggesen med forerindringens ord selv har forstået den. Og først da får titlen også mening, idet den ydre rejserute var temmelig ordinær og regelret efter moden, i hvert fald i de to dele af dens beskrivelse, som forfatteren selv udgav i 1792 og 93, og som her er bragt i trykken i let forkortet skikkelse.