Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

I Mainz og i Mannheim har han sommerfugle-drømme, symbolet på opstandelse, personlighedens forvandling ved tankens og følelsens ægteskab, "vort Væsens Brud og Brudgom" (s. 264). Bogen er vævet af disse begrebspar, der også hedder fornuft og instinkt, matematik og dynamik, det sidste i oprør mod det første, men i længsel efter samvirke. Forvandlingstroen var afgørende for rejsens art: "En Reise rundt omkring paa Jorden i alle 324 Climater og Selskaber [samfund] vilde være en fuldkommen Metempsychose." (s. 243). Ved brugen af det fine ord styrede Baggesen for en gangs skyld uden om et ordspil, som vi dog ikke holder os for gode til her, fordi det atter bidrager til rejsens nærmere bestemmelse: rejsen som forløsning opfattet som en sjælevandring.