Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Jens Baggesen skal ikke dømmes på vulgær psykoanalyse. Den 325 der som han har mod til at blotlægge det, de fleste med eller uden vilje skjuler, risikerer nedladende omdømme. I kunstnerisk sammenhæng tegner "rejsen" sig som det gamle og højst moderne døds- og livssymbol. Døden er dér, hvor jeg'et nærmer sig sine grænser, og dér færdedes Baggesen helst, dér hvor undergang også er tilblivelse, hvor dødsfaren forhøjer livsfølelsen, som i spiret af Strassburg-Münsteren, atter en af de symbolske skildringer: den sindsoprivende klatretur til henrykkelsens tinde. "Er det Lyst eller Smerte, jeg føler i denne svimlende Tilstand? er jeg Livet eller Døden nærmere paa denne støvløse Pynt? Jeg vorder og ophører - skabes og tilintetgiøres - triumpherer og daaner i een og samme Fornemmelse!" (s. 300).