Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Men erfaringerne fastholdes ikke. Det bliver følelsen i stedet for indsigten, der dominerer skikkelsen i dette gennemerotiserede værk. Lystfølelsen er revet ud af sin sammenhæng med personligheden og søger nydelsen for sig selv, ivrigt beskuet og analyseret af jeg'et. Ikke for ingenting hedder optakten til Strassburg-afsnittet Forsmag paa Døden. Måske søgte han mindre hebredelse og forsoning end kræfter til at bære ekstremerne.