Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Baggesen kender kuren mod uvirkeligheden, han bruger den undertiden: "Jeg seer mig frisk -". Sansefunktionen knytter en til jorden. "Andre Patienter spise, drikke deres Medicamenter - jeg seer blot mine. Lægedommen hos hine kommer giennem Smagen og Følelsen; hos mig fornemmelig igiennem Synet." (s. 282). Han har på samme måde brugt en "Øre-Kuur". Og alligevel røbes jo betragterens afstand: denne refleksion skyldes synet af de Bruchsalpigers smukke hæle. Det var øjensynlig på moden dér at hoppe om i nette tøfler.