Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Indfaldsrigdommen hindrer vel en gennemført kompositionsplan, og virkeligheden driller, idet planen i nogen grad bliver afhængig af rejsens begivenheder. Rejsebogsdigteren har for så vidt en vanskeligere opgave end romandigteren med dennes friere fiktionsdannelse. Det psykologiske mønster må filtreres frem uden hjælp af intrige, handling m. m., ganske som i de yngre Labyrinter i dansk litteratur fra H. C. Andersens rejsebøger, over Sophus Claussens, Johs. V. Jensens "Skovene" til Tom Kristensens "En Kavaler i Spanien", der alle som Baggesens er meget artistiske og selv-orienterede.