Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

På Sternes maner - men med langt større, og tragisk farvet, perspektiv - standser skildringen op foran en afgørende situation. Som Yorick i kammerets natlige mørke strækker hånden ud efter damens og i stedet får fat i kammerpigens, kører Jens Baggesen ind i Basel med udbredte arme. "Dybt, inderlig dybt følte jeg, at en Revolution var mit Liv, min Aand, mit Hierte nær -".