Baggesen, Jens Til Generalkrigscommissair Ustrup, Decbr. 1814