Andersen, H. C. Uddrag fra De to Baronesser

»Ja, jeg finder hende slet ikke saa gal, «sagde Baron Holger, »imellem siger hun jo Ting, som ere høist træffende. Folk faae Sandheden at vide, naar de komme til hende. Der indbød hun forleden hos sig en Forsamling af de første Ædere, - Provsten var da med, -hun indbød dem paa et fornuftigt Maaltid - og saa fik de kun Vandgrød og Torsk, samt et Foredrag over, hvor skadeligt det er at fordærve sin Mave.«