Andersen, H. C. Uddrag fra De to Baronesser

De to Herrer vare Baronerne Holger og Herman.