• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-klassicismen1700-60-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-klassicismen1700-60-root

Søgeresultater

Ordsprog

Over et Dødinghovet

Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing

Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg

Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson

Paa een Flaske, hvori laa en liden Elling i Spiritus med 2 Hoveder

Recept for den dievelske Løgnagtighed

See, Skiønhed er en Skat

Skal Dahlens Lillie af Foragt

Som en nøysom jeg foragter