Kierkegaard, Søren »Æsthetica. Ældre« : 1836-12-25

P95:205


Det Mangfoldig-Brogede, som man finder i den indiske Poesie, og som har anlediget, at Nogle have betegnet den som romantisk, – er ikke romantisk det er det Vegetativ-Mangfoldige, Osterlændernes Liv er i det Hele Vegeterende, hvor jo ogsaa deres Guder etc bæres af et Blomsterbæger, udvikle sig af Blomster

cfr »speculative Darstellung des Christenthums v. 👤M. 📌Leipzig 1819. p 168 »Daher rühren die vielen Reitze des Pflanzenreichs, das unendliche Spiel von Formen und Farben, welches die Pflanzen in unschuldiger bewußtloser Offenheit vor den Augen des Zuschauers entfalten.

d. 25 Dcbr. 1836.

(Værket selv ejer jeg.)