Kierkegaard, Søren »Æsthetica. Ældre« : 1836-11-10

P95:201


Hvorledes forholder Pagen i 👤Figaro sig til 👤D. Juan.

d. 10 Nov. 36.