Kierkegaard, Søren »Æsthetica. Ældre« : 1836-11-01

P95:198


Netop fordi Livets forskjellige Factorer ikke var hverken i det enkelte Individ ell.hele Slægten bragte til Eenhed, maatte Livet ende med at Heltene gik i Kloster, og skjøndt de i høieste Grad misbilligede, at Een fra sin Ungdom af bestemte sig dertil, (cfr. Historien om den skjønne 👤Melusina 👤Geoffroy my[r]der sin Broder 👤Freymund) finde de det ganske naturligt, at de selv efter et omtumlet Liv, gjøre det. fE 👤Geoffroy

d. 1 Nov. 36.