Uddrag fra Enten – Eller. Første del

Χϱεμυλος ... Καϱιων. φαϰῆς : gr. Chremylos ... af alt bliver man overfyldt. Af elskov, Karion hvedeboller, Chremylos tonekunst, Karion frugttærter. Chremylos Af ære, Karion sukkersnitter, Chremylos tapperhed, Karion figenkager. Chremylos Af ærelyst, Karion byggrød, Chremylos hærkommando, Karion linsesuppe. Chremylos er en fattig bonde, der pludselig bliver rig; 👤Karion er hans slave.

I trykt udgave: Bind 2 side 272 linje 1