Folder: 32/53 Almene lingvistiske forlæsninger..., [ALMEN] 138-0010