Grundtvig, N. F. S. Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 2. november 1871

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 1466.

Grundtvigs tale ved åbningen af vinterskolen på Marielyst Højskole den 2. november 1871 publiceredes første gang i avisen Dansk Folketidende, den 10. november 1871, nr. 45.

Talen har ingen selvstændig titel, men gengaves i en generel skildring af hele åbningshøjtideligheden. Skildringen har titlen “Grundtvigs Højskole” og står over tre spalter på s. 177. Talen står over en spalte.

Dansk Folketidende blev udgivet og redigeret af 👤Sofus Høgsbro og tryktes i København på J. Cohens bogtrykkeri.