Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danskeren 1

2

Vreden Tydsker fra Arildstid
I Sønder var 📌Danmarks Plage,
Tit man saae dog i Uffe-Strid
Den stærkeste var den Spage,
Har ei Vermund Sønner fleer!
Synger Skrep nu aldrig meer
Holger Danskes Vise!