Grundtvig, N. F. S. Kong Christian den Ottendes Fødselsdag den 18de September 1840 i Danske Samfund

2

Mel.Vi Sømænd gjør ei mange Ord.

1

Kong 👤Christjan sad paa 📌Silkeborg,
Hos Jyder troe og hulde,
Til Glæde vendt var 📌Danmarks Sorg,
Til Solskin Regn og Kulde;
Da stædtes brat for Kongen ind
God Kæmpe af de Rette,
Hr. Holger axlede sit Skind,
Og bar til Borg sin Trætte.

2

Hr. Konge! sagde han, og trak
👤Peer Nielsen op af Lommen,
I have skal saamange Tak,
Vil I afsige Dommen!
For 📌Himmelbjerget under Sky
Jeg kastet har min Handske,
Han kalder sig 👤Peer Nielsen 📌Rye,
Og jeg er Holger Danske.

3

3Om ham, som har med Frugt og Flid
Det grønne Gudhjem værget,
Det gjaldt i 📌Nord fra Arilds Tid:
“Han boer paa Himmelbjerget”,
Jeg har endnu mit Gjallarhorn,
Og Dyrendal ved Side,
Hvad regner jeg 👤Peer Nielsens Korn,
Naar jeg til Tops vil ride!

4

Kong 👤Christjan smiled under Skind
Med 👤Fjerde Christjans Øie,
Med Blik i Sky og Smiil paa Kind,
Han gransked Sagen nøie,
Han jævned Trætten snildt og snart,
Gav, blid og ubesværget,
👤Peer Nielsen Penge for sin Part,
Og Holger 📌Himmelbjerget.

5

Hil være da Kong 👤Christian!
Han fylder Aar med Ære;
Af Daners Drot i fremmed Land
Skal Konger Konsten lære:
For Folkets Hu sit røde Guld
Ei spare Konge-Haanden!
For Kongens Krone, tro og huld,
Da kæmper Folke-Aanden.

6

4 Nu rider Holger op og ned
Ad 📌Himmelbjerg med Ære,
Og holder med 👤Peer Nielsen Fred,
Som det sig bør at være;
End op ad Bakke, som en Raa,
Den gamle “Guldtop” springer,
Og det er Lyst at høre paa,
Naar Gjallarhornet klinger.

7

Paa 📌Himmelbjerg nu sætter Bo
Vor gode Danske Vætte,
Og taaler ei paa Gyngebro
Spilop af nogen Jette;
Nu 📌Danmark, lukt med Bølgen blaa,
Kan lee ad Fjender bistre,
Til Gude-Mørket falder paa,
Og Muspels Sønner gnistre.

8

Saalænge Holger har sin Hest,
Og disse Lys, de brænde,
Er Kongens Fødselsdag en Fest
For Danske Ungersvende;
I Takt med Gjallarhornets Klang,
Fra 📌Himmelbjergets Tinde,
Skal tone 📌Danmarks Frydesang
Og krone 👤Christjans Minde!

N. F. S. Grundtvig.