Grundtvig, N. F. S. Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

5

Dronningens Skaal.


Mel. Hr. Tønne han rider udaf Alsø.

1

Der sad en Prindsesse i 📌Dannemark,
Med Fruer og Frøkener strage,
Hun talde saamangent et Alvors-Ord
Om Daaden i forrige Dage.
Deilig er Dronning-Stolen.

2

Hun talde saa gjerne om Balders Viv,
Og Skjoldunge-Stammen i 📌Leire,
Hun talde som helst om Kong 👤Valdemar,
Og om Dronning 👤Dagmar hin feire.
Deilig er Dronning-Stolen.

3

Hun talde saa kjærlig om 📌Dannemark,
Med Løver og Hjerter saa blide,
En Taare vel perled i Øienæst
Ved Talen om 📌Dannemarks Kvide.
Deilig er Dronning-Stolen.

4

Prindsessen udspurgde en graanet Skjald
Om 📌Dannemarks kronede Dage;
Hun spurgde med Vid og med yndigt Smiil:
Naar kommer vel Holger tilbage?”
Deilig er Dronning-Stolen.

5

6Men nu er Prindsessen vor Dronning klar,
Hun skinner paa 📌Dannemarks Throne,
Paa Hendes og 👤Valdemars Fødselsdag
Vi hilse vort Haab med sin Krone.
Deilig er Dronning-Stolen.

6

Nu veed vi, om Holger ei kom igaar,
Han kommer, naar Dronningen vinker;
Derpaa da, med Dronningens Kronings-Skaal,
Saa langt vi kan række, vi klinker!
Deilig er Dronning-Stolen.