Wied, Gustav Uddrag fra Knagsted

De to Venner sad tavse lige over for hinanden paa hver sin Side af det aabne Vindue og stirrede dystert ud over Landskabet. - Man var bøjet af fra Floden; og paa begge Sider af Jærnbanelinie-n bredte sig nu store, grønne Dale, begrænset af takkede Bjærge og prikket af Huse, Landsbyer og enkelte fritstaaende Trægrupper.