Brahe, Tycho Memoriæ s. [Gravskrift over sønnen Claus]