Brahe, Tycho Latinsk oversættelse af et græsk epigram