Brahe, Tycho D.O.M.S. [Gravskrift over dødfødt tvillingebror]