Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

I SOLSKIN

Affattelsestid: ukendt. Udkom omkr. 18. Oktober 1867 i »I Solskin. Livsanskuelser. To Fortællinger af V. Topsøe« (S. 1 -93); trykt 2den Gang 1891 (i »Samlede Fortællinger« I, S. 233- 316) med moderniseret Retskrivning, men ellers uden større Ændringer. Side 15 L. 22: en Dag, da der var kommet Efterretning om - Ms. har tydeligere: den Dag, Efterretningen var kommet om, at Tydskt tand under Trusel af Exekution forlangte, at Kundgjørelsen af 30. Marts skulde tages tilbage.

Side 31 L. 3: den sjette Oktober - Frederik VII' Fødselsdag. Side 52 L. 21: Christian - Saaledes Saml. Fort; Ms. og Originaludg.:

Knud.