Topsøe, Vilhelm SLAGNE FOLK

SLAGNE FOLK

Affattelsestid: Romanb rudstykket foreligger kun i en Opskrift, dateret 1. Oktober 1880-28. Maj (1881); det bærer helt igennem tydeligt Præg af at være et Førsteudkast, som en senere Gennemarbejdelse har været forbeholdt (mange stilistiske Haardheder, ulige Udarbeidelse af Fortællingens forskellige Afsnit, indre Modsigelser i Handlingen, Usikkerhed i Navnegivningen). Udgivet efter Forf.s Død af P. Hansen, først i «Illustreret Tidende«, 1882, Nr. 1175-1183 (2/4-28/5 82), derpaa samme Aar i Bogform (med Portrætvignet af Hans Tegner) - aabenbart et Privattryk. Genoptrykt i »Samlede Fortællinger« III, S. 345-516 (1891); et Særtryk heraf udkom Aaret 422 efter (1892) som selvstændig Bog, paa Titelbladet betegnet som »2. Oplag«. Ved nærværende Udgave er der helt set bort fra P. Hansens Text. Han har ikke blot forsøgt at normalisere Tppsøes Retskrivning og Tegnsætning, men har overalt foretaget indgribende Ændringer i Stilen, ikke altid i Digterens Aand, og han har derved givet Fragmentet et i stilistisk Henseende tilsyneladende »færdigt« Ydre, der strider mod Digtningens indre Ufærdighed. Hertil kom yderligere en Del Læsefejl. - Bortset fra et Par Steder, hvor det for Meningens Skyld har været nødvendigt at supplere Forf.s yderst sparsomme Tegnsætning, er ellers Originalen saa vidt muligt fulgt; Fragmentet vil formentlig ingen fremmed Afpudsning have behov, men vil kunne virke netop gennem sin Ufærdighed.

Side 218 L. 11-12:

[kommen hjem fra Riga]. - Tilføjelsen skyldes Peter Hansen. - Efter L. 20 følger i Ms.: En Fører, der saa ham staa og se paa - - - sagde, at det var ligesaa godt som en - - Side 240 L. 29: skulde man - Ms.: skulde jeg. Side 254 L. 36: Den unge Grosserer kaldes af P. Hansen »den unge Dalgaard«. Dette Navn har ingen Hjemmel i Fortællingen selv.

Side 267 L. 19:

paa Bunden af hendes Skab - Ms. tilføjer: for denne Mand [s Skyld?].

Side 268 L. 2:

Holm - Ms.: Han.

Side 270 L. 14:

Dahl - Ms.: Holm.

Side 277 L. 3:

men især i første Fald. - Ms.: men især i sidste Fald (aabenbart en Fejlskrivning, smlgn. Fortsættelsen).

Side 294 L. 3:

mistænksomt - Ms.: mistænkeligt.

Side 297 L. 21:

Ellevte Kapitel. - Herfra ophører Kapitlernes Nummerbetegnelse i Ms.

Side 306 L. 32-33:

Forf. har glemt det oprindelige Æmne for Evas Stil. Sml. L. 3-5.

Side 316 L. 31. Herefter følger i Manuskriptet: