Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

POLITISKE PORTRÆTSTUDIER

Dette og Udgavens følgende Afsnit (»Fra Tilhørerpladsen«) indeholder 11 af de 14 Essays, der udgjorde »Politiske Portrætstudier af V. C. S. Topsøe«. Udkom omkr. 10. April 1878, ledsaget af følgende Fortale:

»Dette Bind indeholder et tildels væsentlig omarbejdet Udvalg af Artikler, som have været offentliggjorte i »Dagbladet« under Titlen »Fra Tilhørerpladsen«; til dette Udvalg er føjet et Par Skildringer af lignende Art som supplerende og tillige som tydeliggjørende det valgte Udgangspunkt.«

I Originaludgaven stod »Portrætterne« i følgende Orden: Lehmann og Clausen-Andræ-Berg-Balthasar Christensen-Estrup- 426 Fonnesbech-Frijs-Hall-Grev Holstein Ledreborg - Klein - De kjøbenhavnske Folketingsmænd-Krieger-Liebe og Krabbe-Ploug.

Side 327-344.

LEHMANN OG CLAUSEN.- Dagbladet 1877, Nr.166 -168 (18/7-20/7 77): »Gamle og nye Konstitutionelle« I-III. Første Artikel (Indledningen; S. 327 L. l-333 L. 14) er optaget væsentlig uforandret; anden Artikel (Lehmann; S. 333 L. 15-339 L. 3) er noget ændret; nye er Afsnittene S. 336 L. 23-39, S. 337 L. 13 -26, S. 338 L. 9-339 L. 3): i tredje Artikel (Clausen; S. 339 L. 4 -344 L. 6) er Slutningsbemærkningen S. 344 L. l-6 ny; i Dagbladet sluttedes der med følgende: To Gange har Slesvigs Deling frembudt sig som Løsningen, i 1864 og dengang. Begge Gange har Skæbnen sagt sit: »Det skal ej ske.« Er det dens sidste Ord i denne Sag?

Side 345-356.

ANDRÆ. - Dagbladet 1877, Nr. 249 (23/18 77), »Fra Til. hørerpladsen« XV. Væsentlig uforandret.

Side 357-374.

HALL. - Dagbladet 1877, Nr. 50-51 (28/2-1/3 77), »Fra Tilhørerpladsen« X: »Hall og Klein«, men Artiklerne er stærkt udvidede og helt omarbejdede. Fra den første Artikel stammer (med Ændringer i Enkeltheder) S. 357 L. 1-358 L. 38, S. 365 L. 3-366 L. 11, S. 367 L. 11-368 L. 2, S. 369 L. 7-370 L. 19; fra den anden Artikel stammer S. 363 L. 27-364 L. 3.

Side 367 L. 12:

»Ørnen i Dresden« - Dagbl.: »Ørnen i Dresden«, Hr. v. Beust.

Side 375-383:

KRIEGER. - Dagbladet 1877, Nr. 70 (23/3 77), »Fra Tilhørerpladsen« XI. Omarbejdet og udvidet; nye er Afsnittene S. 376 L. 34-377 L. 15, S. 378 L. 30-379 L. 5, 380 L. 36- 381 L. 25.