Steffens, Henrich Indledning til philosophiske Forelæsninger

En tekstkritisk, kommenteret og introducerende udgave af de forelæsninger, hvormed Henrich Steffens i 1802 indvarslede romantikken i Danmark, har længe været savnet. Førsteudgaven fra 1803 rummer mangfoldige fejl, som de følgende udgaver (fra 1905, 1967 og 1968) ganske vist delvis har rettet; men det er sket uden systematik, ligesom der ikke er redegjort for rettelserne. Realkommentarer findes i alle de senere udgaver, men så sparsomt, at de ikke tilfredsstiller et nutidigt publikums behov. Introduktion findes i udgaverne fra 1905 og 1967, men dels er disse ikke tilgængelige i handelen, dels har de ikke kunnet udnytte den væsentlige forskning, som er publiceret i Fritz Pauls og Helge Hultbergs monografier om den unge Steffens, begge fra 1973.

Det var derfor med glæde, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 1992 modtog et forslag fra nuværende forskningslektor, dr. phil. Johnny Kondrup om en tidssvarende udgivelse ved ham af Steffens' epokeskabende forelæsninger. Nu er arbejdet færdigt, og bindet omfatter Kondrups udgave af Steffens' forelæsninger 1802 suppleret med et let revideret optryk af Flemming Lundgreen-Nielsens fremlæggelse af de bevarede dele af Steffens' Goethe-forelæsninger 1803, trykt i Danske Studier 1971.

Udgivelsen er muliggjort ved en trykbevilhng fra Statens Humanistiske Forskningsråd. DSL takker varmt herfor.

Kobenhavn, den 15. august 1995
John Kousgard Sorensen, formand Esben Albrectsen
Karsten Fnis-Jensen Ebba Hjorth
Flemming Lundgreen-Nielsen Mette Winge /Iver Kjær