Steffens, Henrich Indledning til philosophiske Forelæsninger

Den opgave at tilvejebringe en tilfredsstillende udgave af Henrich Steffens' indledningsforelæsninger har været indlysende, men ikke let. Originalteksten er fejlfuld og har krævet et omfattende rettelsesarbejde, der ikke har kunnet finde støtte i noget manuskript. Realkommentarerne har i kraft af emnets universalistiske karakter krævet viden fra fagområder, som i dag foreligger vidt adskilt; og specielt for det naturvidenskabelige stofs vedkommende har det været nødvendigt at konsultere hypoteser, som længst er forladt og delvis forglemt. Dertil kommer, at forelæsningernes virkningshistone, som berøres i efterskriften, især falder inden for et område, de ikke selv berører, nemlig litteraturhistorien. Og denne er mit fagområde.

Vanskelighederne har fået mig til at søge hjælp hos andre og bragt mig i taknemmelighedsgæld til mange. Klassiske filologer, filosofihistorikere, danske og tyske litteraturhistorikere, naturvidenskabsmænd og teologer har givet mig en fornemmelse af, at den lærde republik stadig eksisterer på tværs af daglige skel. Specielt ønsker jeg at takke lektor, cand. mag. Mogens Leisner-Jensen for hjælp med spørgsmål, som vedrører klassisk filologi (herunder oversættelse fra latin), samt lektor, cand. scient. Peter Wagner og seniorforsker, mag. scient. Kaj Strand Petersen for bistand i spørgsmål vedrørende naturvidenskabernes historie. Desuden vil jeg takke mine kyndige tilsynsførende, docent, dr. phil. Flemming Lundgreen-Nielsen og ordbogsleder, mag. scient. Ole Norling-Christensen. Endelig skylder jeg dr. phil. Erik Dal tak for hjælp med udgavens typografiske tilrettelægning og stud. mag. Jesper Beinov for kollation af udgavens tekst med originalen.

8

Ved udarbejdelsen af efterskriften har jeg, foruden i Steffens' selvbiografi, især hentet støtte i to moderne monografier, som bør nævnes her; Fritz Paul: Henrich Steffens. Naturphilosophie und Universalromantik (Munchen 1973) og Helge Hultberg: Den unge Henrich Steffens 1773-1811 (Kbh. 1973).

København i marts 1995
Johnny Kondrup