Staffeldt, A. W. Schack von Op! til, hvad jeg synge vil