Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S. 25 L. 10. De] læs: Oc.