Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Den konservative Nationaltidendes A.G. (Albert Gnudtzmann? 29.10. 1903) nævner, svarende til J.C., visse fortælletekniske kneb som mindre vellykkede. I sin rosende fremhævning af det 'gennemjyske' i Sind lægger han vægt på, at Andersskikkelsen repræsenterer den stridige vendelbos tradition og derved giver bogen dens eksotiske 'Nyhed og Mærkelighed'. Også det radikale tidsskrift Det ny Aarhundrede (nov. 1903, s. 249-250) lægger i sin korte, usignerede anmeldelse vægt på Sind som en fortælling om de fjerne nørrejyder og deres særprægede stride væsen.